× Suma't a Mamuts GRATIS Servei Prèmium Preus Mamuts Qui som Mamuts Contacte Mamuts

Avís legal

1. Informació general

1.1. Qui hi ha darrera d’aquesta pàgina web?

Darrera d’aquesta pàgina web amb domini www.mamuts.org, www.mamuts.cat i www.mamuts.net, en endavant referides com “la Pàgina Web”, es troba Zahara García González, amb domicili al C. Mèxic 17, 6è pis, 08004 Barcelona, en endavant identificada com “la titular de la plataforma” o “Mamuts.org”, les dades de contacte de la qual trobaràs a continuació:

Zahara García González
NIF: 46144304-W
Domicili: C. Mèxic 17, 6è pis, 08004 Barcelona
Correu-e de contacte: hola@mamuts.org
Telèfon de contacte: 644 370 436

1.2. Breu descripció d’aquesta pàgina web i finalitat

Aquesta pàgina web, la qual funciona com a portal, té per objecte mostrar tota l’oferta educativa de Barcelona d’edats compreses entre els 0 i els 12 anys; tots els cursos i activitats educatives per a nens i nenes ordenats per categories, característiques i ubicació en el mapa de la ciutat.

La plataforma ofereix un buscador còmode i eficient per a que cada família pugui encontrar tot el necessari: cursos durant l’embaràs, escola bressol, extraescolars de tarda, casals d’estiu, escoles d’Infantil i Primària i més oferta d’interès per als Usuaris. Tanmateix, permet als centres educatius facilitar informació detallada i amena sobre tots els cursos i activitats que portin a terme.

Aquesta plataforma també permet a l'Usuari posar-se en contacte amb la titular de la pàgina per a que solucioni els seus dubtes.

1.3. Què es pretén amb aquest avís?

Amb aquest avís s’informa a l’Usuari de qui hi ha darrera d’aquesta pàgina, així com del tipus d’informació que recollim sobre aquest i per a què la necessitem, en el seu cas. D’aquesta manera, juntament amb aquest text, posem a disposició de l’Usuari els altres textos legals d’aplicació com la política de privacitat i la política de cookies.

1.4. Com contactar amb la responsable d’aquesta Pàgina?

Per tal de contactar amb la titular de la plataforma, pot fer ús del següent número de telèfon: 644 370 436, o de la següent adreça de correu electrònic: hola@mamuts.org.

2. Funcionament

2.1. Com funciona aquesta Pàgina Web?

Qualsevol Usuari pot visitar aquesta pàgina web quan ho desitgi, de manera totalment lliure; així com consultar els serveis i projectes que es mostren en ella i contactar amb ells, així com contactar també amb la titular de la pàgina.

2.2. Tipus d’Usuaris a la pàgina web

a) Centre associat: són els clients de la plataforma, com centres educatius, empreses o associacions que ofereixen els seus serveis a la pàgina web.

b) Comentarista: és la persona que pot puntuar els centres associats i escriure comentaris d’opinió a la seva fitxa.

c) Sol•licitant d’informació: és la persona, centre, empresa o associació que accedeix a la pàgina web per requerir informació sobre els serveis mostrats mitjançant les vies habilitades.

d) Visitant: es tracta de la persona que simplement navega per la nostra pàgina web i que es pot posar en contacte amb nosaltres.

2.3. Quines regles de confidencialitat apliquem?

Quan, com a Usuari, navegues per la nostra pàgina web, podem arribar a recollir les teves dades d’acord amb el que s’estableix a la nostra política de privacitat i de cookies. Si bé, al navegar per la nostra plataforma també et compromets a tractar qualsevol informació a què poguessis accedir amb confidencialitat, en especial, si tinguessis accés a alguna dada personal.

2.4. Condicions d’ús de la pàgina web

2.4.1. Aspectes generals

Qualsevol persona que accedeixi i navegui per la nostra pàgina web es converteix en Usuari de la mateixa. Això implica l'acceptació dels textos legals d'aquesta pàgina web, detallats en totes les seves notes i polítiques legals, relatives a la protecció de dades, propietat intel•lectual, mesures de seguretat i jurisdicció competent, entre d'altres.

Com a Usuari, en accedir a aquesta pàgina, assumeixes els riscos que es puguin produir pel teu compte i risc. D'aquesta manera, has de ser responsable de l'ús de mitjans idonis per evitar riscos controlables que et pertoquin a tu o a la teva persona.

Com a Usuari has de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què ets proposis utilitzar la pàgina web, ja que aquesta pot patir modificacions i, per tant, et subjectaràs i hauràs d’obeir al disposat.

A més d'aquestes condicions d'ús, hauràs de respectar en tot moment la resta de normes d'aquesta pàgina, doncs regulen tots els drets i deures dels Usuaris per a una millor protecció dels mateixos, la protecció de la nostra plataforma i per tant, també dels nostres serveis.

2.4.2. Drets de l’Usuari

 • Com a Usuari tens dret a ser atès respecte dels teus dubtes, comentaris o exercici de drets, seguint-se per tot això els procediments establerts a la plataforma.
 • Tens dret a que la teva informació sigui tractada amb respecte i màxima privacitat, pel què hem disposat una adequada política de protecció de dades.

2.4.3. Prohibicions de l’Usuari

 • No pots aprofitar la teva condició d’Usuari per accedir a informació que no et correspon sobre els serveis oferts en aquesta pàgina o sobre els seus Usuaris i efectuar un ús no autoritzat o en contra de la llei que pugui causar cap tipus de dany ni a la titular d'aquesta pàgina web ni a un tercer o Usuari.
 • Està prohibit qualsevol tipus d'enllaç cap a o des de pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes o qualsevol altra que ofereixi informació falsa o perjudiqui a la nostra pàgina web i a qualsevol dels professionals o col•laboradors que treballen amb o per a ella.
 • En cap cas podràs suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal•lats a la Pàgina per cometre algun delicte o frau, atemptar contra els drets de propietat intel•lectual, privacitat, confidencialitat dels Usuaris de la plataforma o de la seva titular.

2.4.4. Drets de la titular

 • La titular d'aquesta pàgina web té dret a tractar les dades de l'Usuari d'acord amb el que estableixen aquests avisos i en la corresponent política de privacitat i de cookies, utilitzant aquesta informació per atendre les seves consultes i/o seguiment de les mateixes, i portarà a terme totes les mesures adequades segons llei per poder prestar el servei de forma efectiva.

3. Política de continguts, propietat intel·lectual i industrial

3.1. Tipus de continguts a la Pàgina Web

3.1.1. Política de propietat intel•lectual

 • La nostra política de propietat intel•lectual és aplicable a tota la nostra web, així com als continguts i materials difosos mitjançant aquesta plataforma.
 • L’Usuari reconeix expressament, amb caràcter general, que la informació, signes, imatges, dissenys, logotips, animacions, vídeos, textos, així com els altres elements i continguts, inclosos els seus serveis i aplicacions informàtiques del lloc web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel•lectual de Mamuts.org o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la plataforma, de manera que no se'ls concedeix cap tipus de dret sobre ells, llevat dels que expressament es reconeguin.
 • Els Usuaris que accedeixin a la pàgina web poden visualitzar la informació continguda a la mateixa i efectuar descàrregues o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal•lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.
 • En consonància amb el disposat a l'apartat anterior, l'Usuari no estarà facultat per, a títol merament enunciatiu: distribuir, modificar, transformar, cedir, posar a disposició del públic o portar a terme qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada sobre els elements i continguts indicats anteriorment, inclosos els codis informàtics de qualsevol dels elements d'aquesta pàgina web o plataforma.
 • L’Usuari que procedeixi a l'enviament de qualsevol tipus de contingut a la nostra plataforma assegura que ostenta els drets necessaris per fer-ho, quedant exempta la titular de la pàgina web de responsabilitat sobre el contingut i legalitat de la informació.
 • La facilitació de continguts per part de l'Usuari mitjançant la nostra pàgina web, com per exemple, comentaris, aportació o publicació de fotografies, vídeos, etc., si és el cas, suposarà la cessió a la titular de la plataforma amb caràcter gratuït dels drets d'explotació de propietat intel•lectual i industrial derivats de tals continguts, amb la màxima amplitud permesa per la legislació aplicable. És a dir, la titular de la plataforma podrà fer un ús d'aquest tipus de continguts sense que l’Usuari pugui reclamar cap dret o compensació econòmica per això.
 • L’Usuari reconeix a Mamuts el dret de modificar els continguts introduïts per tal que s'adeqüin i siguin compatibles amb les característiques tècniques i estètiques de la plataforma.
 • L’Usuari serà directament responsable de totes les conseqüències, danys i perjudicis que es derivin per a la titular de la plataforma i/o tercers de la infracció de qualsevol obligació continguda en la present clàusula.

3.1.2. Límits de l’Usuari respecte de l’accés i ús dels nostres continguts

L’accés als continguts de propietat intel•lectual per la teva part com a Usuari, no et transfereix cap dret sobre els mateixos. En aquest sentit, l'ús que li donis a aquesta informació i continguts només pot ser privatiu (utilitzat d'una manera privada) i qualsevol ús o reproducció realitzat o altres que es puguin incloure en un futur, s’haurà de realitzar d'acord amb les previsions i polítiques legals aquí establertes, respectant en tot cas les limitacions legals aplicables.

Concretament, està prohibida:

 • La reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d'aquesta pàgina, sense el consentiment per escrit de la respectiva titular amb l’excepció, en tot cas, de la compartició d’informació relativa a Mamuts.org a través de xarxes socials, mitjançant el programa AddThis, tot respectant els principis de la bona fe.
 • Tampoc es podran realitzar enllaços a aquesta pàgina web sense el consentiment de la seva titular i, si escau, només es permetran enllaços a la pàgina principal, a excepció del disposat al paràgraf anterior.
 • No es permet l'enllaç a "pàgines finals", actes de "frame" o qualsevol altra manipulació similar a aquesta pàgina sense consentiment exprés per part de Mamuts.org llevat que es faci respectant el que disposa el punt 3.1.4 d'aquest Avís.

Si vols sol•licitar cap tipus de permís per utilitzar o publicar algun dels nostres continguts del web, et pots dirigir a nosaltres pels mitjans indicats en el punt 1.4 d'aquest Avís.

3.1.3. Autoritzacions o Permisos

Com a Usuari podràs visualitzar els elements de la pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del teu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per a un ús personal i privat, quedant, per tant, prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

3.1.4. Enllaços entre pàgines web

Aquelles persones o entitats que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquesta pàgina web (en endavant, l'hiperenllaç), han de complir les condicions següents:

 • L’hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home de la pàgina web però no podrà reproduir-la de cap manera.
 • No es crearà un “frame” sobre les pàgines de la plataforma. 
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Mamuts.org, la seva titular o els serveis subministrats a través de la plataforma.
 • No es declararà ni es donarà a entendre que Mamuts.org ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició des de la pàgina web en la què s’estableix l’hiperenllaç.
 • Excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç; la pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Mamuts.
 • La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il•lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com continguts contraris a qualsevol drets de tercers.
 • L'establiment de l'hiperenllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre Mamuts.org i el/la propietari/a de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de la titular d’aquesta plataforma dels seus continguts o serveis.

3.2. Respecte del software corresponent a aquesta Pàgina Web i del seu disseny

La titular d'aquesta pàgina web disposa dels permisos i llicències per a utilitzar aquesta pàgina web, així com dels drets relatius al seu disseny. Qualsevol ús del codi de programació, programari o disseny per part dels Usuaris no està permès, sent responsables els mateixos de qualsevol ús fraudulent o en perjudici de drets de la titular de la pàgina web, o de tercers.

En cap cas podràs extreure, manipular, copiar, compilar o descompilar cap element que composi la pàgina web amb fins aliens o que escapin de l'objecte de l'ofert a la nostra pàgina web, podent emprendre accions legals si es detecta cap acció en contra i per aquest motiu.

3.3. Respecte de la nostra marca i identitat corporativa

Como a Usuari no podràs utilitzar la nostra marca, domini, eslògan o qualsevol element que configuri la nostra identitat corporativa sense sol•licitar-nos permís exprés.

3.4. Regles complementàries

Al no disposat als nostres avisos legals s’estarà al compliment de l’especificat a la normativa aplicable de propietat intel•lectual i industrial.

4. Règim de responsabilitats

4.1 Responsabilitat d’accés a la Pàgina Web

L'accés a la nostra pàgina web serà de l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari, tant en la forma d'accés, com en la informació que facilita, així com en la seguretat amb què navega a través d'ella.

Per la seva banda, Mamuts.org es compromet a realitzar el millor i més gran esforç, en la mesura del raonablement possible, per evitar errors en els continguts publicats a la web.

No podem responsabilitzar-nos per les suspensions temporals, avaries o fallades tècniques que afectin a la plataforma, provocats per causes alienes a Mamuts.org, per virus o inseguretat informàtica ocasionada per tercers, ni per les actuacions il•legals i irrespectuoses dels Usuaris.

Mamuts.org no garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni la infal•libilitat del funcionament del lloc web i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web.

Tanmateix, Mamuts.org declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d'altre tipus que pogués ocasionar a l'Usuari visitant en l'accés als continguts del lloc web. Per això, la titular de la plataforma no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'Usuari o de tercers.

4.2. Respecte dels continguts publicats

Els responsables d'aquesta pàgina web es responsabilitzen del contingut i/o actualització dels enllaços publicats a la pàgina web, o de la informació que indexi la mateixa i que estigui relacionada amb altres llocs webs o amb altres centres que resultin vinculats als criteris de cerca de contingut.

Revisarem i actualitzarem la informació publicada a la nostra pàgina web però no podem garantir que tota ella sigui totalment correcta ja que poden produir-se errors tipogràfics, d'informació inexacta o incompleta per qualsevol raó justificable.

Sens perjudici de les limitacions establertes en la legislació vigent, no ens responsabilitzem pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions de les informacions contingudes en la plataforma o altres continguts; tanmateix, és responsabilitat dels centres associats disposar dels pertinents permisos relatius als seus drets de propietat intel•lectual, eximint a Mamuts de qualsevol perjudici que se’n pugui derivar.

4.3. Responsabilitat en relació amb els serveis prestats

No ens podem fer responsables, en cap cas, entre d’altres situacions: (i) pel contingut que l'Usuari, si escau, publiqui mitjançant la nostra plataforma, que causin danys directes o indirectes o conseqüents a tercers; (ii) pels errors relacionats amb la descripció de la informació publicada a la pàgina; (iii) per qualsevol ús erroni o indegut que l'Usuari doni a la nostra pàgina web o a la interpretació dels continguts en ella.

Els Usuaris s’hauran d’abstenir de realitzar actes de qualsevol tipus que contravinguin la legislació aplicable.

4.4. Responsabilitat en relació amb les fallides del servei

En general, ni la plataforma ni la seva titular responen pels errors tècnics en la plataforma i/o del no subministrament del servei d’Internet: (i) per causa d’accions o errors de tercers i/o (ii) per causes pròpies quan es resolgui l’incident i/o actuï de manera diligent.

4.5. Altres responsabilitats i deures

Els responsables de la pàgina web es reserven el dret de comunicar la informació confidencial que els Usuaris li hagin comunicat quan vingui imposat per llei, reglament, normativa, ordenança i/o qualsevol altra mandat legal, judicial o sol•licitud governamental.

5. Protecció i funcionament de la pàgina web

La pàgina web es mantindrà operativa durant tot l'any, les 24 hores del dia, sempre que l'estat de la tècnica ho permeti.

No obstant això, els responsables de la pàgina web es reserven el dret de modificar o interrompre, en tot o en part, l'accés al sistema de manera temporal, quan el servei de manteniment, actualització o reparació del sistema o el servidor d'Internet el requereixi, sense necessitat d'haver-ho notificat a l'Usuari.

Si l'Usuari detectés cap anomalia, interferències de tercers, errors del sistema o mal funcionament del lloc web, ho haurà de notificar a Mamuts.org per a que procedeixi a la seva solució.

6. Dret de modificació d'aquest avís

Ens reservem el dret a modificar aquest avís per adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials que vagin sorgint o es vagin publicant, així com a efectuar les modificacions oportunes d'acord amb les pràctiques de la indústria o comercials.

Quan es produeixi un canvi substancial o de rellevància en les mateixes, avisarem mitjançant la present pàgina web, amb una antelació prudencial, dels canvis que es vagin a produir en les nostres polítiques tot indicant quan està previst que comencin a tenir plens efectes.

7. Normativa aplicable a aquesta pàgina web

Tots els nostres textos i polítiques legals associats a aquesta plataforma es regeixen, en tots i cadascun dels seus extrems, per la legislació espanyola: la Llei 34/2002, de Serveis a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reglament Europeu 679/2016, de 27 de abril, de Protecció de Dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

8. Exclusions de la política legal de la pàgina web

La present política legal tan sols afecta a la informació publicada i tractament de dades realitzat sobre la base de la nostra pàgina web. En cap cas, les condicions aquí establertes han d'estar necessàriament relacionades amb les polítiques de Mamuts.org pel que fa a la prestació de serveis, així com la forma de prestació dels mateixos per part de la seva titular.

9. Jurisdicció competent

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions o avís, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els de Barcelona. En tot cas, si la teva situació és com a consumidor final, seran competents els tribunals corresponents al teu domicili. En el cas de persones jurídiques, les parts es subjectaran als tribunals de Barcelona.

10. A quines altres polítiques legals es subjecta aquest avís a l'usuari?

El present avís legal es complementa amb la resta de polítiques legals establertes a la nostra pàgina web, ja comentades en aquest avís, com la nostra política de privacitat i política de cookies, a més de qualsevol altra que sigui necessari afegir o complementar seguint el que es troba disposat a la legislació vigent en cada moment, tot per vetllar per l’interès dels nostres Usuaris donant la major imatge de garantia i transparència.