× Suma't a Mamuts GRATIS Servei Prèmium Preus Mamuts Qui som Mamuts Contacte Mamuts

Escola Sadako – Infantil

3-6 anys Escoles Infantil Escola concertada/privada Projectes i tallers

Escola Sadako

Info pràctica

Edat
De 3 a 6 anys

Cursos
P3, P4 i P5

Horari
Matí de 9 a 13h
Tarda de 15 a 17h

Preu
A consultar

Calendari
Segons el calendari del Departament d'Ensenyament

Servei de migdia

 • Horari:
  De 13 a 15h
 • Preu:
  A consultar

Servei d'acollida

 • Horari:
  Matí de 8 a 9h
  Tarda de 17 a 18h
 • Preu:
  A consultar

Servei de casal

 • Calendari:
  Oferim casal d'Hivern, Primavera i Estiu
 • Preu:
  A consultar

Projecte educatiu

L’escola ofereix un nou model pedagògic innovador, propi i basat en el foment de les 6C de l’aprenentatge:

 • Cooperació
 • Creativitat
 • Pensament Crític
 • Comunicació
 • Curiositat
 • Ciutadania

Un model educatiu que es fonamenta en l’ús de metodologies centrades en l’alumnat, que parteixen del foment de l‘autonomia i l’actitud proactiva per aprendre i ser

A l’Escola Sadako la formació abraça 3 grans dimensions educatives: 

 • L’aula, on s’han desplegat estratègies educatives pensant en les necessitats i interessos de l’alumnat
 • L’escola, la més social i propera, un marc petit, segur i acompanyat, on es desenvolupen múltiples estratègies per aprendre a conviure en societat.
 • L’entorn on viuen els infants, desenvolupant una actitud implicada i transformadora vers el món que coneixen.

Fer-se preguntes

A l’escola entenem que cal propiciar espais per formular-se bones preguntes i donar temps per respondre-les. L’escola ha de generar l’anhel indispensable per continuar fent-se preguntes, per tal de desenvolupar el pensament crític, la creativitat i l’actitud proactiva per aprendre, que haurà de perdurar al llarg de la tota la seva vida.

Els alumnes participen d’una metodologia pròpia basada en els núvols de preguntes i taulers de savis presents a tots els cursos de l’escola, a partir dels quals seleccionen les preguntes pròpies, que es convertiran en l’instrument per desenvolupar un aprenentatge competencial i transversal de molta qualitat. 

Racons i espais

El treball per racons o en espais és una proposta metodològica que proposa delimitar diferents espais on els alumnes puguin triar i realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic en base als seus interessos. 

Tots aquests espais d’aprenentatge són per a grups reduïts i internivells, és a dir són espais on alumnes de diferents cursos cooperen i comparteixen l’aprenentatge.

Aquesta manera de treballar implica una metodologia a partir de l’acció, creativa i flexible, en què l’alumnat aprèn a desenvolupar les seves capacitats,  explorant nous interessos i fortaleses.

Els alumnes d'Educació Infantil comparteixen racons i espais amb alumnes de 1r i 2n de Primària.

 • Racons: Joc simbòlic, Llum i so, Musical, Experimentació, R2D2, Sóc Miró, Sóc Picasso, Let's play, Dóna la nota
 • Espais: Els alumnes seleccionen cistells d'aprenentatge per desenvolupar competències lingüístiques, científiques, de raonament matemàtic i creatives, dedicant temps a la conversa sobre la presa de consciència d’allò que han après i extraient habilitats i valors posats en pràctica.

La conversa

La conversa és l’espai en què des del llenguatge  (vehiculat pel cos, la presència, el gest i l’expressió) l’infant coneix, problematitza, pensa el món i, sobretot, el seu lloc en el món en diàleg amb els altres. Per això, la conversa és l’espai privilegiat per fer aflorar l’experiència dels infants, els seus interessos, les seves preocupacions, les seves preguntes.

A l’escola donem molt valor a aquests moments per tal que cada infant pugui expressar tot allò que li és rellevant, allò que li importa, el preocupa o l’entusiasma.

Els projectes de filosofia 3/18, l’educació emocional i les estones de tutoria són moments definits per donar a l’alumne habilitats de pensament i esperit crític.

També les rotllanes diàries d’infantil i cicle inicial o molts moments establerts en les dinàmiques de les aules de tots els cursos, són moments per a les rutines i les converses i el valor de les paraules, les emocions i el debat. 

Llenguatge musical

A les estones de música es pretén desenvolupar les facultats creatives del nen i la nena, educar la veu mitjançant la cançó i sobretot fomentar el gust pel cant col·lectiu i individual. També es pretén crear l’hàbit de participació en l’audició, afavorir la curiositat i l’interès pel coneixement d’obres i instruments i expressar les opinions personals sobre una obra.

L'alumnat s’introdueix en el món dels concerts tot assistint al Palau de la Música a diferents espectacles musicals. A través de classes dinàmiques i participatives els nens i les nenes tenen la possibilitat d’educar la seva oïda, conèixer les qualitats del so, viure el ritme i el moviment a través d’exercicis i de la dansa, aprendre cançons i iniciar-se en el coneixement i l’ús d’instruments.

Llenguatge artístic

L’educació artística és un eix fonamental en el procés de desenvolupament cognitiu de l’alumnat de l’escola, que creiem afavoreix la comprensió del món i permet desenvolupar la capacitat d’expressió des de múltiples perspectives. L’educació artística fomenta l’experiència artística des de la vivència, conreant la sensibilitat, la creativitat i la cultura artística.

Llenguatge corporal i natació

Els nens i nenes utilitzen el cos i el moviment per a explorar el món que els envolta. Les estones de psicomotricitat dels més petits són molt importants per al seu desenvolupament físic, emocional i social. La psicomotricitat possibilita als alumnes expressar el propi desig i la vivència de plaer, prendre consciència del propi cos, jugar de forma natural i espontània, tot esdevenint els autèntics protagonistes de la seva activitat i desplegant la creativitat i l’organització lliure del temps i l’espai.

Als mestres els permet d’observar la relació que estableixen amb els companys/es, com utilitzen el material i quin sentit li donen, quin tipus de joc prefereixen, aprendre el respecte cap a les normes, veure si són capaços de finalitzar el joc, de relaxar-se i, finalment, reflexionar sobre la seva pròpia activitat.

L'activitat física de l'escola és complementa amb la inicicació a la natació que els alumnes practiquen fins a 2n de primària i les sessions d'esport setmanals, on els alumnes exploren les diferents disciplines esportives potenciant hàbits saludables, així com la integració de l’activitat física en el seu dia a dia, com espai de cura del propi cos i de benestar personal.

L’activitat de natació a Educació Infantil 3 i 4 anys es realitza a la piscina de les Llars Mundet i a Educació Infantil 5 anys i Educació Primària, a la piscina de Can Caralleu.

Llengües

Els alumnes de l’escola, a més de la llengua catalana i castellana aprenen dues llengües estrangeres: l'anglès (a partir dels 3 anys) i el francès (a partir dels 12 anys). 

Les llengües s’aprenen fent-les servir. Així, els alumnes ja des dels 3 anys reben formació en grups reduïts de llengua anglesa en sessions amb gran presència de rutines, jocs i música. També als cursos d’educació infantil, un dels racons s’imparteix en llengua anglesa, de la mateixa manera que la professora d’anglès comparteix amb elles i ells alguna de les estones de menjador.

Es pretén que la llengua estrangera es percebi com un element viu i útil dins de la nostra societat global i multicultural, mitjançant una metodologia activa i participativa basada en la comunicació oral. Les classes d’anglès es conceben com un espai en el qual es creen situacions i oportunitats perquè l’alumnat utilitzi la llengua anglesa amb un objectiu comunicatiu clar i engrescador.

Escola Sadako

Centre escolar concertat

C. Collserola, 42
Vallcarca i Penitents, Gràcia, Barcelona

932 113 716
Correu-e / Web

Altres activitats de Escola Sadako