× Suma't a Mamuts GRATIS Servei Prèmium Preus Mamuts Qui som Mamuts Contacte Mamuts

Cent Llenguatges – Bressol

4 m-3 anys Escoles Bressol Espai bressol alternatiu Escoleta lliure/viva

Cent Llenguatges

Info pràctica

Edat
De 4 mesos a 3 anys

Horari
De 8 a 17h

Grup
Grup únic
Màxim 12 infants

Ràtio
12 alumnes/2 educadors

 

Preu
A consultar

Calendari
A consultar

Servei de dinar
Menjar a càrrec del centre

 

Trets d'identitat

Entenem l'educació com un territori de trobada on es practiquen la llibertat, la solidaritat i la democràcia. L'educació és per nosaltres un recurs per al saber i per al conviure, l'educació viu d'escolta, diàleg i participació valoritza el respecte, les diversitats, les competències i els coneixements de cada infant.

Tant pel que fa a l'organització com a les activitats, la nostra finalitat és potenciar les capacitats dels infants i afavorir el seu desenvolupament. Partint de les relacions amb els companys i companyes i altres adults, l'escola ajuda els infants a créxier amb autonomia, sociabilitat i afecte.

Concepció de l'infant

Creiem que en la concepció de l'infant es defineix la nostra idea d'educació, per l'associació Cent Llenguatges la infància és una capacitat de l'ésser humà, i els infants són persones competents, portadors de potencialitats.

Els nens i les nenes tenen una gran atenció a la vida, tenen una gran capacitat de concentració, saben reinventar coses ja conegudes, saben sorprendre's, estimen l'alegria, són capaços de grans invencions, busquen l'altre... Volem que l'infant porti a l'escola els seus coneixements, les seves estrategies, les seves respostes. Volem crear un espai que provoqui això com una necessitat per a l'infant.

Els cent llenguatges

Però el cent existeix.
L’infant és fet de cent.
L’infant té cent llengües,
cent mans, cent pensaments,
cent maneres de pensar,
de jugar i de parlar.
Cent, sempre cent
maneres d’ escoltar,
de sorprendre, d’ estimar,
cent alegries
per cantar i comprendre,
cent maneres de descobrir
cent maneres d’inventar,
cent maneres de somiar.
L’ infant té cent llengües
(i encara cent, i cent, i cent)
però li'n roben noranta-nou.
L’ escola i la cultura
li separen el cap del cos.

Li diuen de pensar sense mans,
de fer sense cap,
d’escoltar i de no parlar,
de comprendre sense joia,
d’ estimar i sorprendre’s
només per Pasqua i per Nadal.
Li diuen de descobrir
el món que ja existeix
i de cent li'n roben noranta-nou.
Li diuen que el joc i la feina,
la realitat i la fantasia,
la ciència i la imaginació,
el cel i la terra,
la raó i els somnis,
són coses que no van plegades.
Li diuen en definitiva
que el cent no éxisteix.
L’ infant diu:
Però el cent existeix.  

Loris Malaguzzi

L'aprenentatge

L'infant viu l'aprenentatge com un acte individual i social, un acte individual en els recorreguts subjectius d'anada i tornada, i social en les trobades amb els altres, en els intercanvis.

Volem proposar la centralitat de la motivació en l'aprenentatge. Sabem que l'infant és constructor actiu de coneixements i volem potenciar els originals processos d'aprenentatges de cadascú, fent visibles les estratègies de recerca, confrontació i cooperació de cada infant, alimentant un procés que s'avala de creativitat, intuïció, curiositat...

En les nostres pràctiques hem vist com la recerca representa una dimensió essencial en la vida dels infants, el nostre treball es proposa donar visibilitat i importància a aquesta tensió cognitiva, per aquest motiu la recerca compartida entre infant i adult és una prioritat del quotidià amb la qual interpretem el món des de l'assemblea que obre el dia, en totes les rutines i en les activitats dirigides pel mestre.

La nostra metodologia

Volem treballar d'una forma respectuosa i solidària amb el procés d'aprenentatge de l'infant i dels adults, per tant considerem el dubte i la incertesa com a recursos. Ens proposem treballar a traves de la projectació, atents a les motivacions dels infants i acompanyant-les i cultivant-les i al mateix temps provocant-les a traves de la planificació prèvia o la intervenció dels espais.

D'aquí que els espais de l'escola de Cent Llenguatges estiguin pensants per provocar interaccions, autonomies, exploracions, comoditat i comunicació. Els espais no tenen una estructura estable, tot està pensat per a ser mogut segon les exigències del moment, fins i tot els espais que de forma permanent habiten l'aula: la biblioteca, la taula de treball, el racó suau...

Cent Llenguatges

Espai bressol alternatiu

C. Francolí, 51 local 2
Putxet i Farró, Sarrià-St. Gervasi, Barcelona

930 087 774 - 677 662 732
Correu-e / Web