× Suma't a Mamuts GRATIS Servei Prèmium Preus Mamuts Qui som Mamuts Contacte Mamuts

Política de privacitat

Des de la present pàgina web, titularitat de la Zahara García González (en endavant, Mamuts.org), com figura a la pròpia pàgina web i a l’Avís Legal, volem oferir-te una experiència de navegació i un servei segur i confiable. Per això, hem implementat la present política de privacitat que compleix amb les mesures de seguretat exigides la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPD) i pel Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant, RGPD).

Com ja consta a l’Avís Legal, la persona que es troba darrere d’aquesta plataforma és la següent: 

Zahara García González
NIF: 46144304-W
Domicili: C. Mèxic 17, 6è pis, 08004 Barcelona
Correu-e de contacte: hola@mamuts.org
Telèfon de contacte: 644 370 436

Per a qualsevol cosa que necessitis com a Usuari pots contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic indicat o la nostra direcció física.

1. En quins apartats de la nostra plataforma recollim les dades personals de l'usuari?

a) Formularis de contacte

A la nostra pàgina web, com a centre associat i com a visitant trobaràs l’opció d’escriure’ns per aclarir tots els dubtes que tinguis en relació amb el funcionament dels nostres serveis o qualsevol altra cosa que necessitis: per inscriure el teu centre o projecte (formularis per a centres o projectes) o per demanar-nos que incloguem algun centre o projecte que coneguis (formulari per a visitants). Per contestar, contactarem a través del correu electrònic o número de telèfon que hagis indicat.

b) A través del blog

Al publicar un comentari al blog de Mamuts.org es sol·licitarà a l’Usuari que faciliti el seu nom o àlies i la seva direcció de correu electrònic a efectes d’identificació.

c) A través del nostres e-mails corporatius

A través dels nostres e-mails: hola@mamuts.org, contacte@mamuts.org i lopd@mamuts.org ens podràs escriure i/o requerir la informació que consideris necessària per aclarir els dubtes relacionats amb els nostres serveis, sobre el funcionament de la nostra plataforma o sobre la nostra política de protecció de dades de caràcter personal.

d) A través del nostre newsletter

Per subscriure’t al newsletter de Mamuts.org hauràs de complimentar els camps en els quals es demana la direcció de correu electrònic a la què efectuar l’enviament, així com indicar els teus nom i cognoms, districte i barri.

e) A través de les xarxes socials

Podrem recollir les teves dades a través del teu perfil d’Usuari a les xarxes socials que utilitzem des de Mamuts.org, les quals estan detallades a l’apartat 10 de la present política i per a les finalitats allà disposades.

f) A través de comentaris a fitxes dels centres

Mitjançant comentaris efectuats a les fitxes dels centres oferts a la present plataforma, es tractaran les dades facilitades per l’Usuari com el nom o àlies i l’adreça de correu electrònic.

g) Recollida de dades de persones jurídiques o professionals

Si ets un Usuari que contacta amb nosaltres però actues en representació d’una persona jurídica o ets un professional independent, també recollirem les teves dades per a la prestació del servei sol·licitat mitjançant el formulari de contacte, els correus corporatius i el número de telèfon indicat podent tractar-les, també, per a fins comercials quan així ens ho autoritzis en el moment oportú; per exemple, mitjançant la validació de la present política.

2. Quin és l'objectiu/finalitat de la recollida de dades?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats mencionats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres Usuaris. D’aquesta manera, utilitzarem la teva informació per gestionar i donar resposta a les peticions i per a l’oportuna prestació de serveis.

L’e-mail que, com a Usuari, ens remetis en l’apartat de contacte i/o l’e-mail des del què ens escriguis al nostre correu corporatiu, l’utilitzarem per remetre informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagis plantejat, consells, notícies i informació, segons correspongui.

Tanmateix, les dades remeses per a la subscripció al newsletter s’usaran per fer enviaments del contingut del blog, de continguts com l’agenda d’actes, especials d’extraescolars i casals i d’informació de campanyes i actes promocionals propis, via mail o esporàdicament per correu postal.

En cap cas rebràs informació de tercers sense haver-te informat i sol·licitat el teu consentiment previ, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la llei i normativa, ni es realitzarà cap tipus de transferència internacional de dades que tingui per objecte les teves dades de caràcter personal

3. Ús de dades personals

Mamuts.org comunica als seus Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran tractades per aquesta part d’acord al previst al RGPD.

Les finalitats del tractament de dades per les vies establertes en el punt 1 seran, en detall, les següents:

  1. Atendre i resoldre les sol·licituds o dubtes requerits pels Usuaris
  2. Enviar informació que es considera que pugui ser d’interès de l’Usuari.
  3. Informar de novetats que podem contenir a la present pàgina web.
  4. Notificar acords promocionals que hagi subscrit Mamuts.org amb centres educatius, associacions o empreses col·laboradores, tot plegat per oferir a l’Usuari de la pàgina web, en el seu cas, determinades funcionalitats o serveis similars a aquells que ja hagués adquirit prèviament amb Mamuts.org.

4. Compartir informacions amb tercers

Com ja s’ha establert als punts anteriors, la responsable d’aquesta pàgina no facilitarà les dades dels Usuaris a tercers. En el cas que volgués fer-ho, se t’informarà prèviament i es sol·licitarà el teu consentiment.

5. Base jurídica: consentimient exprés per al tractament de les dades

5.1. Consentiment de les persones físiques

En compliment del que exigeix la LOPD i l’RGPD i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que com a Usuari ens enviïs dades personals, hauràs de donar el teu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les dades, o quan ens escrius al nostre correu electrònic de contacte, estaràs acceptant expressament que puguem tractar les dades per a la finalitat o petició que ens hagis indicat.

Amb aquesta(es) acció(ns), ens estàs manifestant de forma lliure i inequívoca que estàs d’acord amb que tractem les teves dades d’acord amb les finalitats mencionades en els apartats anteriors.

Garanteixes, per tant, que les dades personals facilitades en aquesta pàgina són veraces i et fas responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L'acceptació de que les teves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposa la legislació vigent; per la qual cosa, tens dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment sense que afecti a la licitud del tractament basat en el teu consentiment previ, utilitzant els mitjans facilitats a l’apartat 6 del present text legal.

5.2. Consentiment de les persones jurídiques

T’informem que, si actues en representació d’una persona jurídica i com a professional independent, ens autoritzaràs a que et fem arribar informació associada als serveis contractats, per un costat, o informació comercial, per l’altre, en els moments oportuns a través de l’acceptació de la present política de privacitat.

Així, quan sol·licitis cap informació relacionada amb Mamuts.org pels canals establerts a través de la pàgina web, la teva informació també podrà ser tractada per a fins comercials i l’enviament de comunicacions electròniques quan així ens ho hagis autoritzat.

Tanmateix, l’acceptació de que les teves dades siguin tractades per a les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, de conformitat amb el disposat a la legislació vigent. Per tant, tens dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment sense que afecti a la licitud del tractament basat en el teu consentiment previ, utilitzant els mitjans facilitats en l’apartat 6 del present text legal.

6. Sobre els drets de l'usuari d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació al tractament 

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, de Protecció de Dades, ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l'Usuari exercir drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades. Mamuts.org ofereix aquesta garantia legal, amb la qual cosa, en qualsevol moment i/o quan així ho consideris convenient, com a Usuari podràs fer ús dels teus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació al tractament escrivint al nostre correu de contacte de protecció de dades: lopd@mamuts.org o enviant-nos una sol·licitud per correu físic a C. Mèxic, 17, 6è pis, 08004 de Barcelona, adjuntant en ambdós casos còpia del passaport o el DNI (titular de les dades) i indicant en l'assumpte, de manera expressa, la petició que vols fer: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i/o limitació al tractament.

Expliquem breument en què consisteix cadascun del drets que pots exercir:

 Accés

A través de l'exercici d'aquest dret pots conèixer quines dades de caràcter personal estan sent tractades per part de Mamuts.org; la seva finalitat, l'origen o la seva possible transferència a tercers.

 Rectificació

Consisteix en que puguis modificar les teves dades de caràcter personal que siguin inexactes o incompletes, havent d'especificar en la sol·licitud quines dades vols que es modifiquin.

 Supressió

Permet la cancel·lació de les teves dades personals per inadequades o excessives.

 Oposició

Amb el dret d'oposició ets pots oposar al fet que no es realitzi el tractament de les teves dades en supòsits com: activitats de publicitat i prospecció comercial o quan aquest tractament tingui com a fi l'adopció d'una decisió referida a tu basada únicament en un tractament automatitzat de les teves dades personals.

 Portabilitat

Podràs rebre les teves dades personals facilitades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i poder-les transmetre a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

Oblit

Podràs sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació indeguda quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades, o quan hagi desaparegut la finalitat que va a motivar el tractament o recollida.

Limitació al tractament

 

En general, als casos en què no quedi clar si les dades personals s’hauran d’esborrar, pots exercir el teu dret a limitar el tractament. Aquest dret existeix als casos següents: (i) quan l’exactitud de les dades de què es tracti estigui en dubte; (ii) quan no vulguis que s’esborrin les dades; (iii) quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però no es pugui esborrar per motius jurídics i; (iv) quan la decisió de la teva objecció al tractament estigui pendent.

Per això, com a Usuari tens dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent si consideres que el tractament de dades personals que et concerneixen infringeix el disposat a la legislació i normativa de protecció de dades, tot sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial.

També, se t’informa que el tractament de les teves dades no tindrà per objecte la presa de decisions sobre la teva informació basada únicament en el tractament automatitzat (decisions automatitzades), inclosa l’elaboració de perfils; és a dir, no inclou l’elaboració de perfils de manera automatitzada per avaluar aspectes materials relatius a la teva persona, com per exemple l’anàlisi o predicció d’aspectes sobre la teva situació econòmica, salut, preferències o interessos personals, fiabilitat o comportament o la teva situació o moviments, tot en la mesura en què tingui conseqüències jurídiques per a tu o t’afecti negativament.

En tot cas, l’anterior només aplicaria quan una llei ho exigís, amb les consegüents garanties, entre les quals s’inclouen la informació específica a l’interessat, poder expressar el teu punt de vista, rebre una explicació de la decisió presa feta l’avaluació i el dret a impugnar-la, quan correspongués.

7. Les mesures de seguretat a la recollida de dades

Per garantir la seguretat a la nostra plataforma hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels Usuaris que hagin estat remeses o recollides a través dels mitjans esmentats en el primer punt.

D'aquesta manera, els responsables d'aquesta pàgina web mantenen els nivells de seguretat de protecció de les teves dades requerits per la  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i pel Reglament Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i han establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que facilitis a través de la plataforma.

No obstant l'anterior, en qualitat d’Usuari de la nostra plataforma i finalitats, entens, acceptes i comprens que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, t’obligues a adoptar les mesures de seguretat necessàries que et permetin confiar en la veracitat de la web en què estàs introduint les teves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privacitat i seguretat de les teves dades d'identificació utilitzant sempre la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

Així les coses, t’informem que com a Usuari seràs l'únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementis en relació amb la protecció de les teves dades; els responsables d'aquesta pàgina no es fan responsables de les situacions on no hagis implementat les mesures de seguretat que corresponguin, ni de les seves conseqüències, així com per causes o danys provocats per tercers aliens a aquests responsables, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D'acord amb el que s’ha establert abans, Mamuts.org no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la plataforma; o que puguin accedir o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin a disposició de tercers a través d'aquests serveis. No obstant això, com a mesura, sí que s'han disposat unes condicions d'ús en el nostre Avís Legal.

8. Termini de conservació de les teves dades personals

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar, a més dels períodes que se’n derivin de la legislació aplicable.

9. Cookies

La pàgina web utilitza cookies de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si vols consultar quina és la nostra política al respecte, consulta aquí.

10. Política a xarxes socials

Mamuts.org disposa d’un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Així, en virtut del disposat a la LOPD i l’RGPD, és “Responsable del tractament de les teves dades” amb motiu de l’existència d’aquests perfils en xarxes socials i del fet que, com a Usuari, ens segueixis i et podem seguir.

L’anterior significa que, si decideixes unir-te al nostre perfil corporatiu com a seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfil, acceptes la present política, on t’expliquem els teus drets i com utilitzem les teves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les teves dades garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels teus drets, sempre sota els efectes del mencionat RGPD.

Tanmateix, t’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevant relacionada amb els serveis que prestem i els projectes que realitzem, per fer promoció dels centres i els serveis educatius que tinguin contractats els serveis amb Mamuts.org, o bé sobre temes que considerem puguin ser del teu interès. Utilitzant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que rebis en el teu mur o en el teu perfil notícies amb aquest tipus d’informació.

Ara bé, també et fem saber que no existeix cap vincle entre Mamuts.org i les xarxes socials referides, pel què com a Usuari hauràs d’acceptar les seves polítiques d’ús i condicions un cop accedeixis a les mateixes i/o validis els seus avisos, termes i condicions durant el procediment de registre, no sent responsables Mamuts.org per l’ús o tractament de les teves dades que es faci fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicats.

11. Modificació de la present política de privacitat

Ens reservem el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projectem realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina. En cas que aquesta modificació t’afectés en el relatiu al tractament de les teves dades, per exemple, perquè es realitza un tractament addicional de les mateixes, no informat prèviament, procediríem a notificar-t’ho.

Es recomana, en tot cas, que es procedeixi a la lectura de la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la pàgina web cada cop que s’accedeixi a la mateixa.

12. Integració amb la resta de textos legals

Aquesta política de privacitat es complementa amb l’Avís Legal i la Política de cookies associats a aquesta plataforma.