× Suma't a Mamuts GRATIS Servei Prèmium Preus Mamuts Qui som Mamuts Contacte Mamuts

Col·legi Claret – Infantil

3-6 anys Escoles Infantil Escola concertada/privada Fitxes i racons Projectes i tallers

Col·legi Claret

Info pràctica

Edat
De 3 a 7 anys

Cursos
Per organització escolar i projecte educatiu, a l'etapa d'Infantil incloem P3, P4, P5 i 1r

Horari
Matí de 8.30 a 12.30h
Tarda de 15 a 17h

Preu
Quota: 130€/mes

Calendari
Segons el calendari del Departament d'Ensenyament

Contacte Educació Infantil
infantil@claretbarcelona.cat

Servei de migdia

 • Horari:
  De 12.30 a 15h
 • Preu:
  D'octure a maig: 155,72€
  Setembre: 78€

Servei d'acollida

 • Horari:
  Matí de 7.45 a 8.30h
  Tarda de 17 a 18h
 • Preu:
  15€/mes

Etapa Tres-Set

Els objectius de l’etapa són:

 • Educar, estimular i desenvolupar al nostre alumnat en totes les dimensions de la seva persona. Es porten a terme, diferents projectes i metodologies:
  • Educació Emocional
  • Interioritat
  • Estimulació primerenca
  • Psicomotricitat
  • Treball per projectes
 • Afavorir el creixement personal a través del treball del jo, potenciant la pròpia capacitat de conèixer els propis sentiments i la confiança en les seves possibilitats i limitacions.
 • Potenciar la vivència de l’escola com a quelcom positiu on l’infant es senti a gust amb ell mateix i amb tots aquells que l’envolten, convertint l’escola en comunitat de creixement personal i social.
 • Estimular la motivació i la capacitat receptiva dels infants envers els diferents aprenentatges, donant-los l’oportunitat d’adquirir diferents estratègies per observar, conèixer i aprendre tot allò que els envolta.
 • Concebre l’infant com a protagonista dels seus propis aprenentatges.
 • Potenciar un aprenentatge significatiu partint de l’experimentació i la manipulació dels elements de l’entorn, per passar de forma seqüenciada a l’abstracció dels diferents continguts. D’aquesta manera l’aprendre pren significat i funcionalitat. L’infant troba un sentit a allò que fa i es mostra capaç de superar per ell mateix petites situacions i nous reptes.
 • Oferir als infants un model de mestre/a que els coneix, els comprèn, hi confia, els dóna seguretat i que respecta la seva individualitat i la seva diversitat.

El nostre projecte

El projecte educatiu del Claret vol facilitar a l’alumnat uns recursos acadèmics i uns valors que li permetin ser una persona responsable, lliure, autònoma i equilibrada, capaç de construir i d’encarar el seu projecte personal de vida.

Prenent l’educació en el sentit més ampli de la paraula, plantegem aquests quatre àmbits:

 • Aprendre a conèixer:
  Adquirir eines per a comprendre i ser competent per a aprendre al llarg de tota la vida. El que s’anomena “Aprendre a aprendre” com un aprenentatge permanent.
 • Aprendre a fer:
  Referit a actuar tant manualment com sobre l’entorn, a adquirir aquelles competències bàsiques per afrontar la vida creativament i desenvolupar la capacitat de resoldre problemes reals i impulsar transformacions alliberadores.
 • Aprendre a conviure:
  Per a participar i cooperar amb tothom, acollint i respectant les persones d’arreu del món.
 • Aprendre a ser:
  És l’objectiu general de tot el procés educatiu: ser homes i dones nous. Inclou l’autonomia, la creativitat, l’equilibri, la responsabilitat i la dimensió trascendent de les persones.

La nostra pràctica

Utilitzem una pedagogia plural i realitzem activitats molt variades per tal que els infants es desenvolupin fomentant: l'adaptació, els hàbits, l'esforç, el joc, l'esperit crític, l'equilibri emocional i el treball en equip.

El nen protagonista
L'infant construeix els seus propis aprenentatges partint dels seus propis coneixements i de l'experiència que va adquirint.

Educació emocional
Potenciem el coneixement d'un mateix per afavorir l'autoestima i l'adquisició d'habilitats socials.

Atenció a la diversitat
Valorem les capacitats i dificultats de cada infant tenint en compte el seu nivell maduratiu i el seu bagatge.

Acollides
Treballem els valors i apropem els infants a les nostres tradicions i a les nostres festes amb alegria, tot afavorint la interioritat i la vivència personal.

Projecte entre etapes
Col·laboració entre nens i nenes de diferents cursos.

Treball per projectes
Fomentem l'aprenentatge significatiu emfatitzant la manipulació, l'experimentació, la vivència, el diàleg i la interacció.

Estimulació primerenca
Capacitat d'analitzar la realitat que ens envolta a través de: bitsgateig, arrossegaments i braquiació.

Psicomotricitat
Estimulem la coordinació psicomotriu dels infants per afavorir la seva integració i autonomia personal mitjançant el joc, la imaginació i el moviment.

Joc
El joc permet aprendre de forma natural, i fa que el nen es deixi portar per la seva curiositat i motivació i relació social.

Un dia a P3

8.30-8.45
Acollida: Les famílies ens acompanyen a la classe i allà ens rep la mestra amb els braços oberts i ens fa un petó.

8.45-9.30
Bon dia: 
Col·loquem les coses de la motxilla al seu lloc. Fem la cançó del bon dia i parlem de com ens sentim.

9.30-10.30
Esmorzar i pati: 
Esmorzem a classe. I dijous portem fruita! Al pati fem nous amicscompartim jocs.

10.30-12.30
Fem i aprenem:
Ens relaxem amb massatges i iniciem activitats i projectes experimentant i manipulant.

12.30-15.00
Dinar: La monitora ens acompanya al menjador. Després podem fer migdiada.

15-16.45
Fem i aprenem: 
Compartim activitats mitjançant el joc. Descobrim i investiguem el nostre entorn.

16.45-17.00
Fins demà: Recollim el material. Ens acomiadem recordant el que hem fet i après al llarg del dia.

Col·legi Claret

Centre escolar concertat

C. Sant Antoni Maria Claret, 49
Camp Grassot i Gràcia Nova, Gràcia, Barcelona

932 081 830
Correu-e / Web

Altres activitats de Col·legi Claret