× Suma't a Mamuts GRATIS Servei Prèmium Preus Mamuts Qui som Mamuts Contacte Mamuts

Col·legi Claret – Primària

6-12 anys Escoles Primària Escola concertada/privada Llibres de text Projectes i tallers

Col·legi Claret

Info pràctica

Edat
De 8 a 12 anys

Cursos
Per organització escolar i projecte educatiu, en aquesta etapa incloem 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària.

Horari
Matí de 8.30 a 12.30h
Tarda de 15 a 17h

Preu
Quota: 130€/mes

Calendari
Segons el calendari del Departament d'Ensenyament

Contacte Educació Primària
primaria@claretbarcelona.cat

Servei de migdia

 • Horari:
  De 12.30 a 15h
 • Preu:
  D'octure a maig: 155,72€
  Setembre: 78€

Servei d'acollida

 • Horari:
  Matí de 7.45 a 8.30h
  Tarda de 17 a 18h (només fins 2n)
 • Preu:
  15€/mes

 

Etapa Vuit-Onze

 • Oferir als infants un model de mestre/a que els coneix, els comprèn, hi confia, els dóna seguretat i que respecta la seva individualitat i la seva diversitat.
 • Oferir als nostres infants un entorn agradable a on se sentin a gust amb ells mateixos i amb tots aquells que l’envolten.
 • Afavorir i potenciar la formació en valors i la maduració personal desenvolupant:
  • L’autonomia de treball
  • La capacitat d’esforç i d’autoexigència
  • La presa de decisions
  • L’autocrítica
  • La motivació enfront els diferents aprenentatges
  • El coneixement interior (dels propis sentiments, capacitats, limitacions...)
 • Adquirir una bona formació acadèmica:
  • Adquirint continguts
  • Desenvolupant competències
  • Respectant la diversitat
 • Establir amb les nostres famílies una relació basada en la col·laboració, la comunicació, la confiança i la transparència.

El nostre projecte

El projecte educatiu del Claret vol facilitar a l’alumnat uns recursos acadèmics i uns valors que li permetin ser una persona responsable, lliure, autònoma i equilibrada, capaç de construir i d’encarar el seu projecte personal de vida.

Prenent l’educació en el sentit més ampli de la paraula, plantegem aquests quatre àmbits:

 • Aprendre a conèixer:
  Adquirir eines per a comprendre i ser competent per a aprendre al llarg de tota la vida. El que s’anomena “Aprendre a aprendre” com un aprenentatge permanent.
 • Aprendre a fer:
  Referit a actuar tant manualment com sobre l’entorn, a adquirir aquelles competències bàsiques per afrontar la vida creativament i desenvolupar la capacitat de resoldre problemes reals i impulsar transformacions alliberadores.
 • Aprendre a conviure:
  Per a participar i cooperar amb tothom, acollint i respectant les persones d’arreu del món.
 • Aprendre a ser:
  És l’objectiu general de tot el procés educatiu: ser homes i dones nous. Inclou l’autonomia, la creativitat, l’equilibri, la responsabilitat i la dimensió trascendent de les persones.

La nostra pràctica

Utilitzem una pedagogia plural. Realitzem activitats molt variades per tal que els infants es desenvolupin fomentant l'adaptació, els hàbits, l'esforç, el joc, l'esperit crític, l'equilibri emocional, la interioritat i el treball en equip.

Educació emocional
Afavorim el coneixement de les pròpies emocions, actituds i aptituds, per tal que les puguin gestionar adquirint confiança en ells mateixos i en els altres.

Atenció a la diversitat
Valorem capacitats i dificultats de cada infant tenint en compte tan el seu nivell maduratiu com el seu bagatge. Cerquem la metodologia i els estímuls més adequats per cadascú.

Acollides i tutories
Fomentem l'autonomia personal i la convivència, afavorim l'autoestima i l'adquisició d'habilitats socials. També celebrem les festes i tradicions.

Projectes entre etapes
Potenciem el coneixement i el respecte amb activitats entre alumnes de diferents edats. Els petits admiren els grans i aquests es fan més responsables dels petits.

Treball per projectes
Promovem l'aprenentatge significatiu emfatitzant la manipulació, l'experimentació, la vivència, el treball en grup i el diàleg entre l'alumnat.

Ambients
Facilitem que l'aprenentatge dels infants sigui significatiu mitjançant una experiència activa, de relació i de comunicació a través del joc.

La nostra metodologia

Fomentem el treball interdisciplinari i treballem en diferents àrees de coneixement seguint mètodes de provada eficàcia.

Ubinding
Projecte de millora de l'aprenentage de la lectura i de detecció primerenca de dificultats. Treballa diferents aspectes com la descodificació, la comprensió, l'atenció, la memòria

JumpMath
Programa d'aprenentatge de les matemàtiques que promou la comprensió i la relació entre els conceptes matemàtics fomentant l'entusiasme.

AMCO
Programa d'aprenentatge de l'anglès des del seu ús quotidià, com si fos la llengua materna.

AICLE: Arts&Crafts
De 1r a 4t de Primària la plàstica es fa en anglès.

 

Àrees complementàries

Donem als nostres alumnes les eines per poder adquirir tots els coneixements que estan al seu abast.

Natació

L'escola disposa de piscina. Des d'aquesta àrea fomentem els hàbits, l'autonomia i la familiarització amb el medi aquàtic i la progressiva adaptació a aquest.

Competència digital
L'alumnat disposa de diferents espais i moments per aprendre a fer ús de les noves tecnologies. A partir de 3r fan una hora setmanal de Competència Digital.

Anglès: Auxiliars de conversa
Docents nadius
de llengua anglesa col·laboren en el projecte multilingüe de totes les etapes.

Col·legi Claret

Centre escolar concertat

C. Sant Antoni Maria Claret, 49
Camp Grassot i Gràcia Nova, Gràcia, Barcelona

932 081 830
Correu-e / Web

Altres activitats de Col·legi Claret